Informace k ročníku 2023/2024

  • Autor příspěvku

V pátek 18.8.2023 se uskutečnila schůze Pivní ligy.

  • Pivní liga začíná 10.9.2023 – rozpis bude zveřejněn po schválení všech týmů
  • Startovné pro každý tým PL – pro sezonu 2023/2024 ve výši 6.000 Kč – je každý tým povinen uhradit nejpozději do konce září 2023 v hotovosti, nebo na účet – 5033629043/0800 – pokladníkovi Pivní ligy – Kuba Fiedor – tlf. +420 732 450 944
  • Ruka ve vápně se bude pískat při starém, tzn. že i při nechtěném odrazu ve vápně do ruky se pískne penalta
  • Dohrávky se musí uskutečnit nejpozději do 14 dní od odložení zápasů, lze ve výjimečných případech po domluvě s vedením odehrát později. Pokud nebude náhradní termín oznámen vedení včas, určí jej vedení PL
  • Pro novou sezonu máme 11 týmů – 10 účastníku minulé sezony + nový tým Clasic Partizan